new logo lindi consalting

ZYRA E PARË NË TETOVË PËR SHËRBIME KONTABILITETI

LINDI CONSALTING

Prenoto Takim

Lajme dhe Aktivitete
Mëso të rejat e fundit nga Financat dhe Kontabiliteti

Kliko për më shumë

Rreth nesh
Mëso më shumë për kopaninë

Qendra për kontabilitet LINDI CONSALTING është themeluar vë vitin 1994 si shoqëri me përgjegjësi të kufizuar prej një personi. Tashmë 24 vite LINDI CONSALTING ofron korrektësi maksimale dhe respektim të rregullave të etikës profesionale në funksion të rritjes së efiçencës ndaj klientit.

LINDI CONSALTING përbëhet prej ekonomistëve të diplomuar të cilët posedojn përvojë, seriozitet, vendosshmëri dhe gjithmonë janë të gatshëm t`ju përgjigjen kërkesave të klientëve.

Rrjeti i klientëve përfshinë biznese me profile të ndryshme edhe ate;

– ndërmarrje prodhuese,

– ndërmarrje tregtare,

– ndërmarrje shërbyese,

– noter,

– shoqata, etj.

financa lindi konsalting

Shërbimet
Mëso më shumë për shërbimet tona

Shërbime Kontabiliteti

Shërbime Kontabiliteti

 • Mbajtja e kontabilitetit,
 • Kontabilitet financiar,
 • Kontabilitet material
 • Përllogaritja e pagave
 • Përgaditja e pasqyrave financiare në përputhje me regullativën vendore dhe SNK.

Shërbimet Fiskale - Tatimore

Shërbimet Fiskale – Tatimore

 • Përllogaritja dhe deklarimi elektornik i TVSH-së, Tatimit në fitim, Tatimit në të ardhura personale.
 • Konsulencë tatimore dhe fiskale
 • Planifikim tatimor

Konsalting shërbimet

Konsalting shërbimet

 • Konsulencë për legjislacion tatimorë,
 • Konsulencë fiskale
 • Analizë financiare
 • Ndërmjetësim në përzgjedhjen e burimve njerëzore
 • Këshilla gjatë themelimit të organizatës
 • Këshilla në drejtim të investimeve

Shërbime Administrative

Shërbime Administrative

 • Themelim i kompanive, ndryshim statusi, mbyllje aktiviteti,
 • Lajmërim dhe çlajmërim elektrnik të të punësuarve,
 • Përpunimi dhe dorëzimi elektronik i raporteve në lidhje me Entin Shtetërorë për Statistik
 • Pregaditje dokumentash për kredi,
 • Korrospodenca me Regjistrin Qëndror, Drejtorin e të ardhurave publike, Bankat, Agjensionin për punësim, komunën, etj,

Na kontaktoni sot dhe përfitoni më shumë
Konslulenca pa pagesë për klientët e regullt

Prenotoni takim

Stafi
Mëso më shumë rreth stafit tonë profesional

Prof. Dr. Etem Iseni

Prof. Dr. Etem Iseni

Pronarë

+389 (0) 70 209 332 +389 (0) 44 333 267 etem@lindiconsalting.mk

Mr.Fekri Iseni

Dr.Fekri Iseni

Menaxher Gjeneral

+389 (0) 71 297 400 +389 (0) 44 333 267 fekri@lindiconsalting.mk

Dipl.Ecc.Valdeta Idrizi

Dipl.Ecc.Valdeta Idrizi

Shërbime Financiare

+389 (0) 70 209 332 +389 (0) 44 333 267 valdeta@lindiconsalting.mk

Dipl.ecc.Bekim Asani

Dipl.ecc.Ardita Emini

Shërbime Financiare

+389 (0) 70 209 332 +389 (0) 44 333 267

Dipl.ecc.Elizabeta Merxhanovska

Dipl.ecc.Elizabeta Merxhanovska

Shërbime Financiare

+389 (0) 70 209 332 +389 (0) 44 333 267 elizabeta@lindiconsalting.mk

Dipl.ecc.Mirvete Iseni

Dipl.ecc.Mirvete Iseni

Shërbime Financiare

+389 (0) 70 209 332 +389 (0) 44 333 267 mirvete@lindiconsalting.mk

dipl.ecc.Sonja Petrovska

dipl.ecc.Sonja Petrovska

Shërbime Financiare

+389 (0) 70 209 332 +389 (0) 44 333 267 sonja@lindiconsalting.mk

Klientët tonë
disa nga partnerët tonë të besueshëm

 • download
 • rotring
 • download (4)
 • download (3)
 • download (2)
 • download (1)
 • 11138070_1033978443299621_525148228618257731_n
 • trans{mk}logo_1522326081_37
 • tefik
 • stilby
 • stomatologjike
 • rosen center
 • putz teknik
 • 10271531_237847756415359_3158848789682589046_n
 • abimobel
 • vjosa
 • aid asko
 • psb-logo
 • planet
 • praxis
 • 10405413_832778830104657_568715353490486717_n
 • NES-KOMERC_d.o.o._104768_250x141
 • 38768499_1546829625421647_5965794923734106112_n
 • 12346519_448472168675656_2388312806355118212_n
 • mili shop
 • logo
 • italiano
 • IDEAL_GROUP_DOOEL_114108_250x141
 • fiyart
 • 21557662_1800665203296317_7112092264858112069_n
 • logojpg-dfdfbedf9179e7588b85e1af30ba5f69e9280322
 • 13240538_10153799457047669_1640794750060873642_n
 • 2lato_gerustbau_logo
 • 1e95dfef0c97840a6c142b90168e39e6
 • download
 • EURO POLOG_127635_250x141 1
 • metaleks 3
 • psb-logo
 • planet
 • praxis
 • 10405413_832778830104657_568715353490486717_n
 • NES-KOMERC_d.o.o._104768_250x141
 • 38768499_1546829625421647_5965794923734106112_n
 • 12346519_448472168675656_2388312806355118212_n
 • mili shop
 • logo
 • italiano
 • IDEAL_GROUP_DOOEL_114108_250x141
 • fiyart
 • 21557662_1800665203296317_7112092264858112069_n
 • logojpg-dfdfbedf9179e7588b85e1af30ba5f69e9280322
 • 13240538_10153799457047669_1640794750060873642_n
 • 2lato_gerustbau_logo
 • 1e95dfef0c97840a6c142b90168e39e6
 • download
 • EURO POLOG_127635_250x141 2
 • metaleks 4

Na shkruani

new logo lindi consalting

ZYRA E PARË NË TETOVË PËR SHËRBIME KONTABILITETI

LINDI CONSALTING

Rreth nesh Mëso më shumë për kopaninë

Qendra për kontabilitet LINDI CONSALTING është themeluar vë vitin 1994 si shoqëri me përgjegjësi të kufizuar prej një personi. Tashmë 24 vite LINDI CONSALTING ofron korrektësi maksimale dhe respektim të rregullave të etikës profesionale në funksion të rritjes së efiçencës ndaj klientit.

LINDI CONSALTING përbëhet prej ekonomistëve të diplomuar të cilët posedojn përvojë, seriozitet, vendosshmëri dhe gjithmonë janë të gatshëm t`ju përgjigjen kërkesave të klientëve.

Rrjeti i klientëve përfshinë biznese me profile të ndryshme edhe ate;

– ndërmarrje prodhuese,

– ndërmarrje tregtare,

– ndërmarrje shërbyese,

– noter,

– shoqata, etj.

financa lindi konsalting

Shërbimet Mëso më shumë për shërbimet tona

Shërbime Kontabiliteti

Shërbime Kontabiliteti

 • Mbajtja e kontabilitetit,
 • Kontabilitet financiar,
 • Kontabilitet material
 • Përllogaritja e pagave
 • Përgaditja e pasqyrave financiare në përputhje me regullativën vendore dhe SNK.
Shërbimet Fiskale - Tatimore

Shërbimet Fiskale - Tatimore

 • Përllogaritja dhe deklarimi elektornik i TVSH-së, Tatimit në fitim, Tatimit në të ardhura personale. 
 • Konsulencë tatimore dhe fiskale
 • Planifikim tatimor
Konsalting shërbimet

Konsalting shërbimet

 • Konsulencë për legjislacion tatimorë,
 • Konsulencë fiskale
 • Analizë financiare
 • Ndërmjetësim në përzgjedhjen e burimve njerëzore
 • Këshilla gjatë themelimit të organizatës
 • Këshilla në drejtim të investimeve
Shërbime Administrative

Shërbime Administrative

 • Themelim i kompanive, ndryshim statusi, mbyllje aktiviteti,
 • Lajmërim dhe çlajmërim elektrnik të të punësuarve,
 • Përpunimi dhe dorëzimi elektronik i raporteve në lidhje me Entin Shtetërorë për Statistik
 • Pregaditje dokumentash për kredi,
 • Korrospodenca me Regjistrin Qëndror, Drejtorin e të ardhurave publike, Bankat, Agjensionin për punësim, komunën, etj,

Na kontaktoni sot dhe përfitoni më shumë Konslulenca pa pagesë për klientët e regullt

Stafi Mëso më shumë rreth stafit tonë profesional

Prof. Dr. Etem Iseni

Prof. Dr. Etem Iseni

Pronarë

+389 (0) 70 209 332
+389 (0) 44 333 267
etem@lindiconsalting.mk
Mr.Fekri Iseni

Mr.Fekri Iseni

Menaxher Gjeneral

+389 (0) 71 297 400
+389 (0) 44 333 267
fekri@lindiconsalting.mk
Dipl.Ecc.Valdeta Idrizi

Dipl.Ecc.Valdeta Idrizi

Shërbime Financiare

+389 (0) 70 209 332
+389 (0) 44 333 267
valdeta@lindiconsalting.mk
Dipl.ecc.Bekim Asani

Dipl.ecc.Bekim Asani

Shërbime Financiare

+389 (0) 75 305 944
+389 (0) 44 333 267
bekim@lindiconsalting.mk
Dipl.ecc.Elizabeta Merxhanovska

Dipl.ecc.Elizabeta Merxhanovska

Shërbime Financiare

+389 (0) 70 209 332
+389 (0) 44 333 267
elizabeta@lindiconsalting.mk
Dipl.ecc.Mirvete Iseni

Dipl.ecc.Mirvete Iseni

Shërbime Financiare

+389 (0) 70 209 332
+389 (0) 44 333 267
mirvete@lindiconsalting.mk
dipl.ecc.Sonja Petrovska

dipl.ecc.Sonja Petrovska

Shërbime Financiare

+389 (0) 70 209 332
+389 (0) 44 333 267
sonja@lindiconsalting.mk

Klientët tonë disa nga partnerët tonë të besueshëm

 • download
 • rotring
 • download (4)
 • download (3)
 • download (2)
 • download (1)
 • 11138070_1033978443299621_525148228618257731_n
 • trans{mk}logo_1522326081_37
 • tefik
 • stilby
 • stomatologjike
 • rosen center
 • putz teknik
 • 10271531_237847756415359_3158848789682589046_n
 • abimobel
 • vjosa
 • aid asko
 • psb-logo
 • planet
 • praxis
 • 10405413_832778830104657_568715353490486717_n
 • NES-KOMERC_d.o.o._104768_250x141
 • 38768499_1546829625421647_5965794923734106112_n
 • 12346519_448472168675656_2388312806355118212_n
 • mili shop
 • logo
 • italiano
 • IDEAL_GROUP_DOOEL_114108_250x141
 • fiyart
 • 21557662_1800665203296317_7112092264858112069_n
 • logojpg-dfdfbedf9179e7588b85e1af30ba5f69e9280322
 • 13240538_10153799457047669_1640794750060873642_n
 • 2lato_gerustbau_logo
 • 1e95dfef0c97840a6c142b90168e39e6
 • download
 • EURO POLOG_127635_250x141 1
 • metaleks 3
 • psb-logo
 • planet
 • praxis
 • 10405413_832778830104657_568715353490486717_n
 • NES-KOMERC_d.o.o._104768_250x141
 • 38768499_1546829625421647_5965794923734106112_n
 • 12346519_448472168675656_2388312806355118212_n
 • mili shop
 • logo
 • italiano
 • IDEAL_GROUP_DOOEL_114108_250x141
 • fiyart
 • 21557662_1800665203296317_7112092264858112069_n
 • logojpg-dfdfbedf9179e7588b85e1af30ba5f69e9280322
 • 13240538_10153799457047669_1640794750060873642_n
 • 2lato_gerustbau_logo
 • 1e95dfef0c97840a6c142b90168e39e6
 • download
 • EURO POLOG_127635_250x141 2
 • metaleks 4

Na shkruani

Kontakti

1220 Tetovë, Maqedoni, rr.Marshall Tito, nr.12
+389 (0)44 333 267,
+389 (0)71 297 400
info@lindiconsalting.mk
Lindi.consalting@yahoo.com

Facebook na ndiqni në

[efb_likebox fanpage_url=”LindiConsaltingzyreKontabiliteti” box_width=”300″ box_height=”” locale=”en_US” responsive=”1″ show_faces=”1″ show_stream=”0″ hide_cover=”0″ small_header=”0″ hide_cta=”0″ animate_effect=”fadeIn” ]

Punë Praktike Programi për punë praktike

LINDI CONSALTING është një Kompani e cila e mbështet tërësisht procesin arsimor, ndërsa mbështetja jonë manifestohet përmes mundësisë për ta realizuar përvojën praktike/stazhin në Kompaninë tonë. Pas shqyrtimit të detajuar të të gjitha aspekteve, i perceptuam beneficionet që do t’i kishte Kompania me angazhimin e praktikantëve. Ata paraqesin burim të profesionistëve me motivim të lartë, profesionistë akoma të pandërtuar, të cilët mund të zhvillohen pikërisht sipas nevojave të Kompanisë dhe kjo është mënyrë e dëshmuar për angazhimin dhe vlerësimin e punonjësve potencial. Nga ana tjetër, me ekspertizën tonë të ofruar, mund të kontribuojmë në zhvillimin e sistemit arsimor në përputhje me nevojat e tregut të punës. LINDI CONSALTING gjithmonë ka qenë në përkrahje të studentëve të rinj.

APLIKONI PËR PUNË PRAKTIKE DUKE PLOTËSUAR FORMULARIN.