Thirrje publike për subvencionim të ndërmarrjeve mikro, të vogla dhe të mesme(2)

Thirrje publike për subvencionim të ndërmarrjeve mikro, të vogla dhe të mesme(2)